Med respekt för historien
och ansvar för framtiden

Kvarnens Fönsterhantverk hjälper dig med allt från mindre trälagningar till mer omfattande fönsterrenoveringar som gör dina gamla fönster bättre än nya.

Vi är diplomerade hantverkare och arbetar uteslutande med linoljefärg och kärnvirke.