Om fönsterhantverk

Vad är fönsterhantverk?
Som fönsterhantverkare så arbetar man i praktiken både som snickare, målare och glasmästare. Ibland till och med som smed. Detta eftersom fönstrets konstruktion kräver kunskap inom många olika discipliner. Fönsterhantverket börjar bli mer och mer eftertraktat då allt fler upptäcker vinsterna med att bevara äldre fönster framför att köpa nytt.

Vilka är fönstrets olika delar?
Ett fönster har många olika delar, beroende på hur gammalt det är och hur det är konstruerat. Oftast är det spröjsarna och bågens undre del, det så kallade bottenstycket, som angrips av fukt- och rötskador. Dessa delar går som regel att byta ut.

Varför är det viktigt att använda kärnvirke i fönster?
Kärnvirket tas från ett fullvuxet träds rotstock och torkas i flera år innan det används. Kärnvirket innehåller avsevärt mycket mer kåda och är tätare i sin struktur än virket från andra delar av trädet. Det innebär att det blir mer motståndskraftigt mot svampangrepp och väta – med andra ord idealt för fönster.

Varför ska jag renovera i stället för att köpa nytt?
I de allra flesta fall är det billigare att renovera framför att köpa nytt (eftersom äldre fönsters hållbarhet är längre). Dessutom går många kulturella och estetiska värden förlorade om du tar bort husets originalfönster. Forskning har också visat att isoleringsförmågan hos äldre fönster kan vara bättre än moderna fönsters.

Hur ska jag underhålla mitt nyrenoverade fönster?
I korthet handlar det om att hålla fönstret rent och hålla utkik efter mattning av färgen.