Renovering

Yrket fönsterhantverk är en kombination av snickarens, glasmästarens, smedens, målarens och murarens speciella kunskaper och färdigheter. En fönsterhantverkare utför och tar ansvar för hela arbetet i en fönsterrenovering – från besiktning till leverans.

Exempel på moment
En genomsnittlig fönsterrenovering kan innehålla följande moment, beroende på fönstrets skick och kvalitet:

 • Urtagning ur karm och täckning av fönsteröppning med byggfönster.
 • Demontering av samtliga glas.
 • Rengöring av glaskanter samt kontroll av glasstandard.
 • Demontering av samtliga beslag.
 • Rengöring och rostskyddsbehandling av beslag.
 • Färgborttagning på samtliga ytor.
 • Lagning, slipning och pluggning.
 • Impregnering med rå het linolja.
 • Spärrskikt på kvistar och kittfalsar (schellack).
 • Glasning med det befintliga glaset i ytterbågen med linoljekitt.
 • Grundmålning med linoljefärg.
 • Spackling och slipning.
 • Målning med linoljefärg till full täckning.
 • Putsning av glas.
 • Montering och justering.