Uppgradering

En uppgradering innebär att man vid renoveringen byter glaset i förslagsvis innerbågen till ett glas med en mycket tunn metallbeläggning, ett så kallat lågemissionsskikt. Uppgraderingen av glaset, i kombination med att äldre fönster i regel har ett bredare avstånd mellan ytter- och innerfönster, gör att fönstren blir väldigt energisnåla.

Eftersom glas med ett lågemissionsskikt inte är väsentligt mycket dyrare än vanligt fönsterglas är denna metod mycket konkurrenskraftig jämfört med att byta ut gamla fönster till nya – vilket forskning vid Lunds Universitet visat. Där har Institutionen för Byggnadskonstruktionslära i ett forskningsprojekt provat och utvärderat fönster från tre olika tidsepoker: 1880-tal, 1930-tal och 1980-tal. På de äldre fönstren mättes värmeförlusterna före och efter en renovering samt efter en uppgradering. Studien visade att det är fullt möjligt att minska värmeförlusterna på äldre fönster med hela 35 procent. Och detta utan att påverka den ursprungliga arkitekturen negativt.

Med andra ord, fönster från förra sekelskiftet står sig fortfarande i konkurrensen!