Nytillverkning

Om ni ska bygga om eller -till ett hus kan Kvarnens Fönsterhantverk erbjuda nytillverkning av både fönster och dörrar i husets originalstil. Detta för att bevara fastighetens ursprungliga karaktär och utan att göra avkall på kvaliteten. Nytillverkning kan också vara ett alternativ om fönstren är så skadade att det inte är ekonomiskt försvarbart att renovera dem.

Vid tillverkning av nya fönster och dörrar ser vi över originalfönstrens konstruktion och gör förbättringar vid behov. Det kan exempelvis handla om att förbättra fönstrets avrinning och täthet.

Materialvalen vid nytillverkning skiljer sig inte från renoveringsarbeten, vi använder uteslutande kärnvirke och linoljeprodukter vid produktionen.