Om glas

Hur ser jag vad jag har för glas i mina fönster?
Beroende på tillverkningsmetod får glaset olika ytstrukturer. Blåst glas tillverkas enligt kronglasmetoden och cylindermetoden. Om kronglasmetoden har använts syns det på att det utslungade glasets tjocklek varierar med cirkelformen på glasets båda sidor. Ett cylinderblåst glas blir mera jämntjockt än kronglaset men har ändå tydliga ojämnheter, främst på glasets ena sida.

I valsat, draget och gjutet glas beror defekter och variationer i glasets tjocklek på de underlag eller valsar som glaset har passerat. Maskindraget glas som har differenser i tjocklek och intryck av ojämnheter används i restaureringssammanhang när man vill ha en ”defekt” yta som liknar det blåsta glasets, men till en lägre kostnad. Defekterna ligger då i den dragna riktningen.

Floatglasmetoden ger glasytor utan defekter.

Är det någon skillnad i hållbarhet mellan olika glastyper?
Nej, inte så länge glaset är oskadat och välbevarat. Glasets beständighet avgörs av glasmassans sammansättning och eventuella defekter som kan ha uppkommit vid tillverkning och hantering. Hållfastheten varierar med glasets tjocklek och format. Inre spänningsförhållanden och ytskador spelar också en stor roll. Huvudorsaken till att glas går sönder är att glaset böjs, slag, utbredd last, punkttryck mot glaskanten och värmespänningar.

Går det att använda nyare lågemissionsglas i äldre fönsterbågar?
Ja absolut! I vissa fall måste man däremot förstärka fönstrets konstruktion då det nyare glaset kan vara tjockare och därmed tyngre.